ПОДАЧА

расход (подача) - rate of flow, discharge - *Förderstrom – кількість переміщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз.

Гірничий енциклопедичний словник 

ПОДАЧА НАСОСУ МАСОВА →← ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ

T: 0.096228757 M: 3 D: 3