ПЕРЕШКОДИ

помехи - hindrance, disturbance - *Hindernis, Störungen – сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв’язку, САР і САУ (САК). Вплив З. може призвести до значних помилок систем вимірювання. За своєю природою З. можуть бути детермінованими та випадковими. Приклад детермінованої З. – фон від джерела живлення змінного струму. За допомогою спец. конструктивних заходів вплив детермінованих З. можна усунути. Вплив детермінованих З. на результати вимірювання вираховують як систематичну похибку. Джерелами випадкових З. є теплові шуми, похибки, які виникають під час перетворення сигналів. Випадкові З. описуються деякою випадковою функцією. Дуже поширене представлення випадкової З. як "білого шуму". Спеціальні схеми вимірювання враховують вплив адитивної та мультиплікативної та ін. З.

Гірничий енциклопедичний словник 

ПЕРФОРАТОР →← ПЕРВИННИЙ

T: 0.101699367 M: 3 D: 3