Є І Ї А Б В Г Д Е Ж З Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Щ Я Ґ 
КОНГРЕСИ МІЖНАРОДНІ (В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ НАДР ЗЕМЛІ)
конгрессы международные - International congresses - Internationale Kongreβe, Weltkongresse - започатковані в кінці ХІХ ст. для геології (див. Міжнародний геологічний конгрес), гірничої справи (див. Світовий гірничий конгрес), видобутку нафти і газу (див. Світові нафтові конгреси, Світові газові конгреси), торфу (див. Міжнародний торфовий конгрес), первинної переробки твердих к.к. (див. Міжнародний конгрес зі збагачення корисних копалин, Міжнародний конгрес зі збагачення вугілля), а також з провідних наук. дисциплін (Міжнародний конгрес з маркшейдерської справи та інш.). Мають одноманітну організаційну структуру: пленарний орган (конгрес, сесія), в якому представлені всі держави-члени; виконавчий орган (рада, оргкомітет), що складається з обмеженої кількості членів, секретаріат. Конгреси (сесії) проводяться звичайно 1 раз за 2-4 роки. На них розглядаються доповіді з гол. проблемних напрямків, випускаються тези, організуються виставки, спец. екскурсії. Проведення конгресів (сесій) супроводжується присудженням іменних премій, видачею дипломів тощо.

Гірничий енциклопедичний словник  2018

← КОНВЕРТОЛЬКОНДЕНСАТ →

T: 0.064663091 M: 6 D: 0