КОМБІНОВАНА ПЕРЕРОБКА МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

комбинированная переработка минерального сырья - intergrated mineral processing - *kombinierte Mineralrohstoffverarbeitung - поєднання різних методів і процесів збагачення, або збагачення і металургії для найбільш ефективного розділення компонентів. В основі технології розділення компонентів за їх фіз. і фіз.-хім. властивостями лежить створення ґрадієнта концентрації часток мінералів, йонів або молекул в рідкій або газовій фазі, а також на межі розділення фаз з допомогою різн. силових полів і магнітних, електричних, гравітаційних, адсорбційних і т.п. впливів (використовують відмінність у густині, магнітній сприйнятливості, електропровідності, адсорбційній здатності, змочуваності тощо). Комбіновані схеми збагачення включають гравітацію, магнітну сепарацію та флотацію і застосовуються для збагачення залізних, марганцевих та руд рідкісних металів. Найбільш поширені флотогравітаційні процеси. У комбінованих схемах гідрометалургійна доводка здійснюється шляхом вилуговування шкідливих компонентів з концентратів, напр., фосфору або кремнезему із залізних, марганцевих, вольфрамових концентратів. Видалення шкідливих компонентів можливе також пірометалургійним процесом (напр., випаленням).

Гірничий енциклопедичний словник 

КОМБІНОВАНА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН →← КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

T: 0.117194387 M: 3 D: 3