КОЛЬМАТАЦІЯ (КОЛЬМАТАЖ)

кольматация (кольматаж) - colmatage, mud grouting - Kolmation, Verschlammung, Kolmatage - процес природного проникнення або штучного внесення дрібних (г.ч. колоїдних, глинистих і пилуватих) частинок і мікроорганізмів в пори і тріщини г.п., у фільтри очисних споруд і дренажних виробок, а також осадження на них хім. речовин, що сприяє зменшенню їх водо- або газопроникності. Носієм кольматажного матеріалу (кольматанту) можуть слугувати рідини і гази. Розрізняють К. механічну, хімічну, термічну і біологічну. Див. кольматаж ґрунту.

Гірничий енциклопедичний словник 

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ →← КОЛЬМАТАЖ ҐРУНТУ (ПЛАСТА)

T: 0.1192489 M: 3 D: 3