КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОГО СТИСКУВАННЯ РІДИНИ ΒV

коэффициент объемного сжатия жидкости βv - coefficient of volumetric compression of fluid - *Flüssigkeitsvolumenkompressibilitätsfaktor, Faktor der Volumenflüssigkeitskompressibilität – відношення відносного зменшення об’єму V рідини (тобто величини dV/V) до нормальної напруги всебічного рівномірного стискування даного об’єму: . При точнішому визначенні необхідно брати відношення відповідних приростів двох названих величин. Коефіцієнт об’ємного стискування рідини є величиною, оберненою модулю об’ємної пружності, K: .

Гірничий енциклопедичний словник 

КОЕФІЦІЄНТ ОБВОДНЕНОСТІ ЕМУЛЬСІЇ →← КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОГО КОМПОНЕНТОВИЛУЧЕННЯ

T: 0.109044166 M: 3 D: 3