КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ НАПОРУ ПРОСТОГО КОРОТКОГО ТРУБОПРОВОДУ ΜТ.

коэффициент потери напора простого короткого трубопровода - head loss coefficient of an ordinary short pipeline - *Druckverlustfaktor der einfachen kurzen Rohrleitung – безрозмірний коефіцієнт, який входить у формулу для витрати Qт у випадку простого короткого (довжиною l) трубопроводу постійного діаметра d, тобто, де Sт - площа поперечного перерізу трубопроводу; g - прискорення вільного падіння; Н – напір на трубопроводі (при витіканні в атмосферу): μт враховує втрати напору по довжині трубопроводу (λ*l/d), а також у місцевих опорах; λ - коефіцієнт гідравлічного тертя; ξ – коефіцієнт опору або втрат напору.

Гірничий енциклопедичний словник 

КОЕФІЦІЄНТ ДАРСІ →← КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ СИПКОЇ ПОРОДИ

T: 0.086424081 M: 3 D: 3