КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ВИРОБКИ (КОЕФІЦІЄНТ "АЛЬФА")

коэффициент аэродинамического сопротивления выработки (коэффициент "альфа") - coefficient of friction - aerodynamischer Widerstandsfaktor des Grubenbaus (Alpha-Faktor), Koeffizient "α" - величина, що залежить від ступеня і типу шорсткості поверхні виробки та конфігурації її перетину. Визначається розрахунковим шляхом, а також за допомогою довідкових таблиць в залежності від типу виробки, виду кріплення, його характеристики та від наявності у виробці конвеєрних поставів.

Гірничий енциклопедичний словник 

КОЕФІЦІЄНТ БІЧНОГО РОЗПОРУ →← КОЕФІЦІЄНТ АВТОМАТИЗАЦІЇ

T: 0.095434016 M: 3 D: 3