ЗОНДУВАННЯ (В ГЕОФІЗИЦІ)

зондирование - sounding - Sondіeren, Vertikalprofilierung - методика геофіз. дослідження г.ч. геофіз. полів, які штучно збуджуються з метою отримання вертикального перетину земних надр. 3. проводять з поверхні Землі і в свердловині. Відстань між джерелом збудження поля і приймачами визначає базу спостережень при 3., яка може змінюватися від дек. м до сотень км (при дослідженні планети загалом). За конфігурацією і співвідношенням величини бази спостережень з глибиною об'єкта, що вивчається, 3. бувають точкові, лінійні і площинні. За характером геофіз. полів розрізняють З. електричне, електромагнітне і сейсмоакустичне. Способи збудження і реєстрації полів при 3. аналогічні способам відповідних методів геофіз. розвідки.

Гірничий енциклопедичний словник 

ЗОНИ ДІЇ ВИБУХУ →← ЗОНД КАРОТАЖНИЙ

T: 0.107230959 M: 3 D: 3