АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

автоматизация технологического процесса - automatic production methods, process automation - *Automatisierung des technologischen Prozeßes – використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращання умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції. За рівнем автоматизації розрізняють часткову, повну і комплексну А.т.п. Здійснюється за допомогою систем автоматичного регулювання (САР) та систем автоматичного керування (САК).

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (АС) →← АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

T: 0.066509607 M: 3 D: 3