ЗАПИЛЕНІСТЬ РУДНИКОВОЇ АТМОСФЕРИ (ПОВІТРЯ)

запыленность рудничной атмосферы (воздуха) - mine air dustiness - Staubbelastung der Grubenwetter - характеристика рудникової атмосфери за вмістом у ній твердих завислих частинок. Інколи використовується термін "запиленість повітря". Для гігієнічної оцінки пилового фактора найбільш важливою вважається середньозмінна запиленість повітря. Вона характеризує пилове навантаження на організм людини за робочу зміну.

Гірничий енциклопедичний словник 

ЗАПОБІЖНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ →← ЗАПАХ МІНЕРАЛІВ

T: 0.106197156 M: 3 D: 3