АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ

аксонометрические проекции - axonometric projections, isometric projections - axonometrische Projektionen - зображення предмета шляхом його паралельного проекціювання разом із пов’язаною з ним системою трьох взаємноперпендикулярних координат на площину. Використовується для наочного зображення гірничих виробок та геологічних структур. Аксонометричне зображення супроводжується аксонометричним масштабом, який являє собою систему аксонометричних oсей, проградуйованих у вiдповiдностi з числовим масштабом А.п., прийнятим умовами проекціювання та показниками спотворення p, q, r.

Гірничий енциклопедичний словник 

АКТИ ПО БУРОВІЙ СВЕРДЛОВИНІ →← АКСОНОМЕТРІЯ

T: 0.100728604 M: 3 D: 3