АКСИНІТ

аксинит - axinite - Axinit - мінерал підкласу кільцевих силікатів, поширений бороалюмосилікат кальцію, заліза і марганцю, Ca2(Fe2+,Mn2+)AI2[Si4O12]• [ВОз] (ОН). За співвідношенням Fе і Мn в А. виділяють фероаксиніт, манганаксиніт і тинценіт (високомарганцевий А.); Сингонія триклінна. Колір бузковий, сірий, до коричневого. Тв. 6,5-7. Густина 3,25-3,30. А. - характерний мінерал метасоматич. порід (ендоскарнів, скарноїдів і роговиків), рідше - гідротермальних жил. Зустрічається в гідротермальних і пневматолітових, а також у метаморфічних комплексах, особливо в жилах альпійського типу. Знаходиться разом з кварцом, польовим шпатом, епідотом, хлоритом; у рудних родовищах - з магнетитом, сульфідами. Часто супроводить контактово-метасоматичні родов. руд бору, олова, заліза, міді, свинцю, цинку та ін.

Гірничий енциклопедичний словник 

АКСОНОГРАФ →← АКСІОМА

T: 0.099912743 M: 3 D: 3