АЗИМУТ

азимут - azimuth - Azimut – двогранний кут між площиною початкового меридіану і вертикальною площиною, яка проходить через заданий напрям. Розрізняють астрономічний, географічний, магнітний та гіроскопічний А.

Гірничий енциклопедичний словник 

АЗИМУТ АСТРОНОМІЧНИЙ →← АЗИД СВИНЦЮ

T: 0.103611537 M: 3 D: 3