АЗБЕСТ

асбест - asbestos - Asbest – тонковолокнисті мінерали класу силікатів. Вогнестійкі, кислото- та луготривкі. Здатні розщеплюватися на тонкі міцні волокна. Поперечні зрізи елементарних волокон мають трубчасту будову із зовнішнім діаметром 26 нм, внутрішнім 13 нм і товщиною стінок 6,5 нм. Колір золотисто-жовтий, зелений до чорного, в розпушеному стані білий. Тв. 2-2,5. Густина 2,5. Погано проводить тепло і ел. струм, в кислотах розчиняється. Міцність недеформованих волокон 3-3,3 ГПа, довжина - від часток мм до 50 мм. Розрізняють хризотил-А. та амфібол-А., які відрізняються за структурою та мінералогічними ознаками. Раніше широко застосовували як теплоізоляційний матеріал, у будівництві. Канцерогенний. Розрізняють А. актинолітовий, амфіболовий, волокнистий, голубий, деревний, дерев’янистий, змійовиковий, італійський, мінливий, натріїстий, нікелистий та ін.

Гірничий енциклопедичний словник 

АЗБЕСТИТ →← АЕРОФОТОТОПОГРАФІЯ

T: 0.105318908 M: 3 D: 3