АЕРАТОР

аэратор - aerator - Aerator - пристрій для аерації флотаційної пульпи. Застосовуються А.: механічні (імпелери), пневматичні (трубчаcті або ерліфтні, А. з пористою перетинкою), пневмомеханічні або субаераційні (комбіновані), ежекторні (струменеві).

Гірничий енциклопедичний словник 

АЕРАЦІЇ СТУПІНЬ →← АЕРOБНІ БАКТЕРІЇ

T: 0.111174887 M: 3 D: 3