АЕРOБНІ БАКТЕРІЇ

аэробные бактерии - aerobic bacteria - *аerobe Bakterien – мікроскопічні організми, для життєдіяльності яких потрібний вільний молекулярний кисень.

Гірничий енциклопедичний словник 

АЕРАТОР →← АДУЛЯР

T: 0.137296236 M: 3 D: 3