АДУЛЯР

адуляр - adular, adularia - *Adular - мінерал класу силікатів, морфологічний різновид низькотемпературного ортоклазу. Типовий склад А. відповідає формулі Ог90 Ab9 An1, де Аb - альбіт, An - анортит. Домішки: до 1 % Ва0, не більше за 0,5% Са0. Зустрічається у вигляді короткопризматичних ромбоедричних кристалів. А. типовий для багатьох кварцових жил альп. типу, зустрічається в пегматитах, рудних жилах. Прозорий і напівпрозорий А. з тонко- і криптопертитовою будовою, для якого характерна іризація в блакитно-синіх відтінках (т.зв. місячний камінь) - коштовний камінь IV порядку. А. використовується в скляному і кераміч. виробництвах. Від назви родовища в горах Адула в Швейцарії.

Гірничий енциклопедичний словник 

АЕРOБНІ БАКТЕРІЇ →← АДСОРБЦІЯ

T: 0.163291847 M: 3 D: 3