АДСОРБЦІЯ

адсорбция - adsorption - Adsorption, Adsorbieren, Adsorbierung - вбирання (поглинання) газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла (адсорбенту). Розрізняють фізичну А. і хемосорбцію. Фізична А. зумовлена ван-дер-ваальсовими, або електростатичними, силами притягання частинок адсорбованої речовини до частинок адсорбенту. При хемосорбції молекули поглинутої речовини вступають у хімічну реакцію з молекулами адсорбенту. Оборотність процесу фізичної А. створює сприятливі умови для послідовного проведення процесів А. (поглинання речовини адсорбентом) та десорбції (вилучення з адсорбенту поглиненої речовини). А. широко застосовується в сорбційній техніці, лежить в основі очистки, розділення газів та рідин тощо. Зокрема А. широко застосовується в хімічній та нафтохімічній промисловості для очищення нафтопродуктів, рекуперації летких розчинників, розділення газів та рідин, глибокої сушки газів. Зокрема, А. – основа технологічних процесів тонкого очищення газових та інших потоків при невисокому початковому вмісті в них цільового компонента (див. адсорбційне очищення газу). А. є одним з головних чинників процесу флотації к.к.

Гірничий енциклопедичний словник 

АДУЛЯР →← АДСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ

T: 0.113894245 M: 3 D: 3