АДСОРБЕНТИ

адсорбенты - adsorbents - Adsorbenzien, Adsorbentia, Adsorbense – речовини, здатні до адсорбції. Це високодисперсні природні та штучні пористі тверді речовини з великою зовнішньою та (або) внутрішньою поверхнею, на якій і протікає адсорбція газів чи рідин. Розрізняють А. двох структурних типів: А. з мікропорами (розміри яких близькі до розмірів молекул адсорбованих речовин) та А. з більшими порами. В техніці як А. використовуються, як правило, пористі тіла з сильно розвиненою внутрішньою поверхнею. До А. належать силікагель, активне вугілля, алюмогель, синтетичні цеоліти (молекулярні сита) тощо. Застосовують А. для очистки та сушки газів та рідин (у протигазах, медицині тощо).

Гірничий енциклопедичний словник 

АДСОРБЕР →← АДСОРБAТ

T: 0.113415102 M: 3 D: 3