АДРОНИ

адроны - hadrons - Hadrone - загальна назва елементарних частинок (протонів, нейтронів, гіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних взаємодіях, за яких частинки існують приблизно 10-24сек, тобто менше ніж за інших взаємодій (слабкої і електромагнітної). Це мезони (піони та каони) і баріони (нуклони та гіперони). Взаємний перехід між мезонами і баріонами заборонений законом збереження баріонного заряду. Цей закон забезпечує стабільність ядерної матерії, а, отже, всього речовинного світу. А. характеризуються особливим числом - дивністю. Взаємодія А. здійснюється через обмін піонами. Структурними елементами А. є кварки.

Гірничий енциклопедичний словник 

АДСОРБAТ →← АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

T: 0.165454475 M: 3 D: 3