ГАЗОВИЙ ФАКТОР (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ)

газовый фактор - gas factor, gas-oil ratio - *Gasfaktor, Gas-Ol-Verhältnis - вміст газу в продукції нафт. свердловин. Вимірюється в м3/м3, м3/т. Об'єм газу при цьому приводиться до тиску 1,01•105 Па і t=20 оС. Розрізнюють первинний (початковий) і поточний Г.ф. Перший характеризує нафтовий поклад на початку розробки, другий - на кожному її етапі. У випадку, коли пластовий тиск у покладі вищий за тиск насичення (немає виділення з нафти розчиненого газу), Г.ф. залишається постійним і дорівнює первинному газовмісту пластової нафти. На Г.ф. впливає також режим роботи покладу. При водонапірному режимі Г.ф. не змінюється протягом усього періоду розробки покладу, при газонапірному режимі в останній стадії розробки швидко зростає, при режимі газованої рідини спочатку швидко підвищується, потім у міру виснаження покладу, інтенсивно падає. Значення Г.ф. можуть досягати дек. тис. м3 газу на 1 т нафти.

Гірничий енциклопедичний словник 

ГАЗОВИЙ ФАКТОР ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РОЗГАЗУВАННЯ ПЛАСТОВОЇ НАФТИ →← ГАЗОВИЙ СКЛАД ПРИРОДНИХ ВОД

T: 0.128855165 M: 3 D: 3