АДИТИВНОСТІ ПРИНЦИП

аддитивности принцип - additivity principle - *Additivitätsprinzip – принцип (засада), що пов’язаний з додаванням. Див. Адитивність.

Гірничий енциклопедичний словник 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ →← АДИТИВНІСТЬ

T: 0.145515665 M: 3 D: 3