АДИНОЛ

адинол - adinole - Adinol – 1) Щільна тонкозерниста метасоматична гірська порода, що складається переважно з альбіту і кварцу. 2) Те саме, що й альбіт.

Гірничий енциклопедичний словник 

АДИТИВНІСТЬ →← АДГЕЗИВИ

T: 0.108323676 M: 3 D: 3