АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА РОЗРОБКОЮ

авторский надзор за разработкой - author supervision of design - *Autorenüberwachung der Entwicklung – контроль з боку організації-автора за реалізацією технологічної схеми (проекту) дослідної, дослідно-промислової експлуатації, промислової розробки об’єкта, з обґрунтуванням (за необхідністю) уточнень у прийняті технологічних рішень.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОСАМОСКИД КАР'ЄРНИЙ →← АВТОРЕГУЛЯТОР

T: 0.111454341 M: 3 D: 3