АВТОРАДІОГРАФІЯ

авторадиография - autoradiography - Autoradiographie - метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт чутливу до йонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують. Інша назва - р а д і о а в т о г р а ф і я.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОРЕГУЛЯТОР →← АВТОПНЕВМАТОЛІЗ

T: 0.124463416 M: 3 D: 3