АВТОМОДЕЛЬНА ТЕЧІЯ

автомодельное течение - self-similar flow, self-similar current - *аutomodele Fliessen, Automodellstrom – течія рідини (газу), яка залишається механічно подібною сама до себе при зміні одного або декількох параметрів, які визначають цей рух. У широкому значенні під автомодельністю течії розуміють незалежність безрозмірних параметрів, які характеризують рух, від критеріїв подібності.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОНАВАНТАЖУВАЧ →← АВТОМОБІЛЬНИЙ КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ

T: 0.165965198 M: 3 D: 3