АВТОМЕТАМОРФІЗМ

автометаморфизм - autometamorphism - Autometamorphose - сукупність фіз.-хім. процесів, що приводять до зміни мінерального складу гірських порід під впливом розчинів і флюїдів, генетично пов'язаних з породами, що формуються. При цьому може відбуватися як перекристалізація мінералів, так і їх метасоматична зміна. Ряд дослідників допускають, що процеси А. починаються ще на магматич. стадії, і згідно з цим виділяють власне магматичну (>600 оС), пневматолітичну (600-375 оС) і гідротермальну (<375 оС) стадії. Згідно з поширеними уявленнями (Д.С.Коржинський), процеси А. відносяться лише до післямагматич. етапу, під час якого змін зазнає вже тверда порода. Процеси зміни мінералів в присутності магми під впливом трансмагматич. розчинів належать до метамагматизму. У цьому випадку (напр., для ґранітоїдів) розрізняють стадії кислотного вилуговування й осадження лугів. Прикладами А. є сосюритизація плагіоклазу, хлоритизація амфіболу, спілітизація і уралітизація порід лужного складу, пропілітизація лужних і середніх порід, ґрейзенізація лейкоґранітів і ін.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОМОБІЛЬНИЙ КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ →← АВТОМАТИЧНИЙ МЕТАНОМЕТР

T: 0.153836549 M: 3 D: 3