АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

автоматическое управление - automatic control, automatic management - *automatische Steuerung - процес управління (керування) об'єктом, при якому операції, що забезпечують досягнення заданої мети, виконуються системою, що функціонує без втручання людини відповідно до заздалегідь заданого алгоритму. Реалізовується в системах автоматичного керування (САК) - сукупності автоматичного керуючого пристрою і керованого об'єкта. САК поділяється на системи: 1. автоматич. регулювання (CAP), в завдання яких входить підтримка постійного значення керованої величини; 2. програмного управління, де керована величина змінюється за заданою програмою; 3. САК стеження, для яких програма управління заздалегідь невідома і характер поведінки системи повністю залежить від зміни умов функціонування об'єкта управління; 4 адаптаційні САК (ті, що самопристосовуються).

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОМАТИЧНИЙ →← АВТОМАТИЧНЕ ЗАХИСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

T: 0.119629066 M: 3 D: 3