АВТОМАТИКА

автоматика - automation, automatics, automatic equipment, automated mechanisms, automatic machinary (devices) - *Automatik - 1)Сукупність механізмів і пристроїв, що діють без безпосередньої участі людини. 2) Галузь науки й техніки, що стосується автоматів. Термін А. стосується раннього періоду розвитку досліджень і практичних розробок у галузі автом. регулювання й керування. Зі становленням і швидким розвитком кібернетики в її рамках виділилася кібернетика технічна, до якої складовою частиною і увійшла А. Сьогодні А. - теорія автоматичного управління технічними засобами і керуючими пристроями, дaтчиками, виконавчими механізмами та пристроями, що забезпечують взаємодію людини з обчислювальною технікою (разом з теоретичними і прикладними основами створення та організацією їх функціонування). Вдосконалення технічних засобів автоматики і поширення автоматичних керуючих пристроїв сприяли автоматизації виробництва.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА →← АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦEС

T: 0.087039722 M: 3 D: 3