АВТОМАТИЗАЦІЯ

автоматизация - automatization, automation - *Automatisierung – 1) Впровадження автоматичних засобів для реалізації процесів. ISO/IEC 2382-1:1993. А. здійснюється з метою підвищення ефективності праці або звільнення людини шляхом заміни частки цієї праці роботою машини. 2) Етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям. 3) Дія із застосуванням у роботі автоматичних приладів, машин. Див. автоматизація виробництва, коефіцієнт автоматизації.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА →← АВТОМАТ

T: 0.110293907 M: 3 D: 3