АВТОМАТ

автомат - automatic machine - *Automat – 1) Пристрій (або сукупність пристроїв) прилад, апарат, машина, що виконує за заданою програмою без безпосередньої участі людини операції отримання, зберігання, перетворення, передавання і використання енергії, матеріалу або інформації; самодій, самочин, саморух А. використовують для підвищення продуктивності і полегшення праці людини, для звільнення її від роботи у важкодоступних місцях, у небезпечних для життя чи шкідливих для здоров’я умовах. Розрізняють А. технологічні (напр., А. для підземного ремонту свердловин, різні автоматичні аґреґати), енергетичні (пристрої енергосистем, електричних машин, електричних мереж), транспортні (автомашиніст, автостоп і ін.), лічильні, в т.ч. обчислювальні машини, та ін. Залежно від умов праці і виду уживаної енергії розрізняють механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні (електронні) А., а також комбіновані А. (напр., електромеханічні, пневмоелектричні). 2) Математична модель реальних (технічних) А.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОМАТИЗАЦІЯ →← АВТОЛ

T: 0.119182034 M: 3 D: 3