АВТОКАТАЛІЗ

автокатализ - autocatalysis - Autokatalyse – 1) Явище самочинного прискорення хімічної реакції одним з її продуктів або вихідною чи проміжною речовиною (такий реаґент називають автокаталізатором); швидкість реакції в початковий період зростає, досягає максимуму, а надалі поступово зменшується (кінетична крива має S-подібний вигляд); для таких реакцій є характерним індукційний період. 2) Самочинне прискорення хімічної реакції одним з її продуктів або вихідною речовиною.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВТОКЛАВ →← АВТОЗЧІП

T: 0.116718089 M: 3 D: 3