АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ

аварийная ситуация - emergency situation - Notfallsituation, Havariesituation – стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом. ДСТУ 2156-93.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВАРІЙНЕ ОПОВІЩЕННЯ →← АБСЦИСА

T: 0.181128277 M: 3 D: 3