АБСЦИСА

абсцисса - abscissa, x-coordinate - *Abszisse - одна з декартових координат точки; позначається лiтерою X. На вiдмiну вiд математики (а), в гірничій справi, геодезiї, маркшейдерiї (б) вiсь абсцис позначається вертикально i спiвпадає з напрямом осьового меридіану зони або паралельна йому.

Гірничий енциклопедичний словник 

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ →← АБСОРБЦІЯ

T: 0.138892964 M: 3 D: 3