Є І Ї А Б В Г Д Е Ж З Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Щ Я Ґ 
Гірничий енциклопедичний словник
ІЧ-спектроскопіяАвтолАвтоматизація технологічного процесу
Алданський щитАльпійсько-Гімалайська складчаста геосинклінальна областьБаланс нафти (газу)
Барометрична формулаБатарея свердловинБрейнерит
БуровикБуріння вибухових шпурів і свердловинБуріння для видобутку рідких і газоподібних корисних копалин
Бінарна системаБ’єфВИБУХОВІСТЬ (гірських порід)
ГАЗОВИДІЛЕННЯ (в гірничі виробки)ГАЗОВИЙ ФАКТОР (експлуатаційний)Глибиннонасосне видобування
Гірнича справаДІАМЕТР ЧАСТИНОК ҐРУНТУ (або шламу, породи, наносів)ДЕГАЗАЦІЯ (родовища)
ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ (гірської породи)ДОННІ ОСАДИ, донні відкладиДиференціальні рівняння руху нев’язкої рідини (рівняння Éйлера для руху нев’язкої рідини)
Диференціальні рівняння рівноваги (спокою) рідини (рівняння Éйлера для рідини, що перебуває в рівновазі)Для виробництва чавуну використовують залізні руди з вмістом заліза понад 50%, а також шкідливих домішок: сірки – менше 0,3%; фосфору – менше 0,2%; цинку, свинцю, арсену та міді – менше 0,1% кожного. Для виведення шкідливих домішок при плавці металу викорЗАЛІЗИСТИЙ КВАРЦИТ (джеспіліт, таконіт, ітабірит)
ЗАЛЯГАННЯ РОДОВИЩА (пласта)ЗАПИЛЕНІСТЬ РУДНИКОВОЇ АТМОСФЕРИ (повітря)ЗОНДУВАННЯ (в геофізиці)
За існуючою схемою електропостачання вугільних шахт електроенергія від підземного шахтного трансформатора передається по шахтному силовому кабелю періодичного перенесення і шахтному гнучкому кабелю з гумовою ізоляцією до шахтних пересувних машин і механізКАРТИ ГЕОКРІОЛОГІЧНІ (карти мерзлотні)КИТАЙСЬКО-КОРЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА (Синійський щит)
КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ВИРОБКИ (КОЕФІЦІЄНТ "альфа")КОЕФІЦІЄНТ БАГАТОВОДНОСТІ ШАХТ (рудників, кар'єрів)КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ НАПОРУ ПРОСТОГО КОРОТКОГО ТРУБОПРОВОДУ μт.
КОЕФІЦІЄНТ ОБ'ЄМНОГО СТИСКУВАННЯ РІДИНИ βvКОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ АБО КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТ НАПОРУ ξКОЛЬМАТАЦІЯ (кольматаж)
КОМБІНОВАНА ПЕРЕРОБКА мінеральної сировиниКОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ гірничого виробництваКОНГРЕСИ МІЖНАРОДНІ (в галузі освоєння надр Землі)
КОНДИЦІЇ (на мінеральну сировину)Кабелі для гірничих робітКавітаційний коефіцієнт швидкохідності, С
Канадсько-Гренландський щитКапiтальний ремонт свердловинКапілярне просочування пласта
Квоти на видобуток корисних копалинКоефіцієнт витрати отвору або насадки μ0 або μнКоефіцієнт лобового опору Сх.
Коефіцієнт опору повного (системи)Коефіцієнт температурного розширення рідини βt.Коефіцієнт теплопередачі
Коефіцієнт фільтрації KфКоефіцієнт швидкохідності насоса, nsКорисні копалини
Кількість вежомонтажних бригад (ВБ)Наприклад, у США відкритим способом добувається 85% золота (у Канаді - 10%). Собівартість вилученого металу при переробці руд купчастим вилуговуванням у 2 рази нижче, ніж отриманого звичайним способом. Світовий видобуток золота останні 15-17 років, аж доОб'ємний ККД
Поширеність 3. у Всесвіті 5,34•10-8%. Відносний вміст 3. на Сонці становить 4,0•10-6%, що на порядок вище, ніж у породах Землі. Сер. вміст його в земній корі 4,3•10-7%. За зростанням концентрації 3. вибудовується такий ряд природних утворень: мор. вода, оПошуки і розвідка твердих корисних копалинПівнічно-Американська платформа
аа-лаваааленський ярус, ааленабзетцер
абляціяабо коефіцієнт турбулентного обмінуабразивна обробка
абразивна обробка камінняабразивне зношуванняабразивні матеріали (абразиви)
абразивність гірських порідабразіяабрис
абсолютна висота (альтитуда)абсолютна геохронологіяабсолютна координата
абсолютна пористістьабсолютна похибка вимірюванняабсолютна похибка засобу вимірювань
абсолютна проникністьабсолютна пустотністьабсолютна температура
абсолютна чутливість засобу вимірюваньабсолютне вимірюванняабсолютний вік
абсолютний тискабсолютно пружне тілоабсолютно тверде тіло
T: 0.151216331 M: 2 D: 1